Преди Cеминара На ИЗИ ЛЛС

Алоха!  В края на януари 2013 година се регистрирах на семинар „Самопознание на „Аз” чрез Хоопонопоно. Бързах да се чистя, понеже знаех, че от момента на регистрацията  ще бъда включена […]

Спри се и Чисти

Почувствах раздразнение от постоянната поява на недодялана работа, раздразнение относно нещата, които някой някога не е донаправил и сега не знам защо именно точно без това не можем да продължим […]

Page 3 of 5
1 2 3 4 5