Мирът Започва от Мен

Преди няколко години, в самото начало, в което разбрах за Хоопонопоно участвах в онлайн среща, посветена на Хоопонопоно практиката. Впечатли ме въпросът на едно момиче. Тя питаше:  Как да придобие […]

Page 2 of 3
1 2 3