Ние Сме Отшелници

По света има много хора и всички те са различни. Всеки има своите пристрастия, интереси, възгледи, мнения. Всеки живее както може. Всеки живее така, както е програмиран да го прави. […]

Page 7 of 7
1 5 6 7