Светлина И Тъмнина

По какво се отличават афирмациите от Хоопонопоно фразите?  Афирмациите са един вид позитивно утвърждение, които ти отново и отново повтаряш. А какво представляват Хоопонопоно фразите: „Обичам те” и „Благодаря”? Разликата […]

Page 2 of 3
1 2 3