Когато Вече Не Ти Е По Силите

Ние сме хора – човеци. Имаме цели. Имаме желания. Между желанията съществуват Много силни желания и при тяхното неосъществяване възниква какво? – Злоба. Главна съставка на всичко това е очакването. […]

Page 3 of 4
1 2 3 4