Jan 20 2015

Обичай Ближния, Както Себе Си

Обичай ближнияСигурно сте забелязвали, че в учреждения, занимаващи се с услуги като правило ви посрещат с еднотипни фрази от рода на: „Здравейте, с какво мога да ви помогна?” или нещо подобно. Има специално обучени хора, които имат задачата да проверят проверяват дали тeзи текстове са добре научени от служителите. И ето ходиш от магазин в магазин и там: „Здравейте, с какво мога да ви помогна?”- някои го казват искрено, други автоматично като робот.
Мисля си, че това не е лошо, не е и хубаво. Има маса доводи за това, че е необходимо подобно отношение. Проверено е от психолозите, което са съставили примерна щампа за успешни продажби. Но има и друга група доводи, доказващи, че клиентите изобщо не ги вълнува тази наложена стандартизация.
Аз периодично се опитвам да доведа до знанието на своите подчинени мъдростта: „Обичай ближния си, както обичаш самия себе си.” Моите колеги понякога мърморят на някои клиенти, които не разбират, подозрителни са, не запомнят прости неща, нещо бъркат. Аз моля своите сътрудници да поставят себе си на мястото на клиента. Дошли са за първи път, вълнуват се, страхуват се да дадат парите си и да останат без дом, други пък обратното. Трябва да ги разбират и успокояват. И така, самата една от моите сътруднички – специалист по ипотечно кредитиране реши да вземе ипотека. В процеса на работа така се беше разхвърляла, че оставила чантата си на подпрозоречната дъска в централното управление на банката. Слава Богу, чантата се намери. За мен това беше урок. Веднага си спомних посланието от библията: „Не съдете, за да не бъдете съдени.”
Преди два месеца се появи клиентка, която искаше да извършим операция,която не бяхме извършвали досега. Операцията съществуваше в нашите оферти като възможна, но досега никой от клиентите ни не беше я заявил. И сега започна… цялото съгласуване се проточи много дълго. Майката на клиентката звънеше и питаше гневно: „Докога?!”
Аз по инерция започнах да давам оценка на случващото се. Дразнеше ме тази настойчива майка, която не се  церемонеше в изказа си, преживявайки нещата около дъщеря си.
Минаваха дни. Чистех ситуацията само в моментите, когато звънеше майката на клиентката, за да се поинтересува кога ще приключим с подготовката за операцията. И понеже не знаех кога ще се обади майката, чистех по време на разговорите с нея и след това. Скоро разбрах, че вече трябва да съм по-предпазлива в очакването си да се обади разгневената жена, затова се захванах с чистенето по-старателно.
Първото нещо, което си помислих бе, че ситуацията не е случайна и няма да успея да я избегна. Питах се: „Каква проекция има в мен майката на нашата клиентка?” Отговорът дойде бързо. Това беше вик за помощ – липса на любов! И започнах да и изпращам любов: „Обичам те. Обичам те. Обичам те”. В процеса на реализация на сделката постоянно са налагаше да се преодоляват разни спънки. Например – наложи се да се пресъгласуват документите, колкото и да внимателно да се отнасях съм  правените корекции по тях. (Мислим си, че можем всичко да контролираме?! Ха-ха-ха!) Постоянно се налагаше да се преписват документите. Ту нещо беше пропуснато, ту намирахме грешка. Аз благодарих и обичах всичко наред, всички участници в сделката, хората, организацията. В резултат на това прозвъняванията от майката намаляха. А когато се обаждаше, аз вече имах с какво да я зарадвам. Делото мръдна то мъртвата точка.
И ето днес сделка завърши благополучно! Ние с клиентката преминахме през всички необходими окончателни инстанции и всичко мина по мед и масло! Приветливи и готови да ни помогнат хора ни съпровождаха по пътя из нашите партньорски организации. Аз непрекъснато държах в ума си мисълта, че щом тези хора и тази ситуация са дошла в моя живот, то аз съм ги извикала в него със своите програми и те ми насят полезна информация. Щом при мен идва информация за необходимостта от любов, то аз трябва да им дам тази любов и колкото е по-сложно всичко, за толкова по-голямо количество  любов са дошли те при мен.
Тази ситуация стана за мен добра илюстрация на това че с Хоопонопоно започваш да разбираш смисъла на библейската заповед: „Обичай ближния, както себе си”. Прости на ближния, както би простил на себе си, разбери и го приеми такъв, какъвто той е дошъл при теб и му дай това, което иска от теб. А той иска едно нещо – любов.
Ние всички искаме да ни обичат. Ако ти искрено и с любов се отнасяш към човека, то не е важно дали произнасяш стандартните фрази или някакви произволни – резултатът ще е еднозначно положителен.
Мирът започва от мен.

Коментари

коментари

Permanent link to this article: http://hooponopono-chudesa.bg/obichai-blizhniya/

Leave a Reply

Your email address will not be published.