Просто Се Чисти …

Никога не знаеш кога ще се спасиш от трагични събития в живота си или… „ще спасиш” нечий живот. За щастие, Хоопонопоно работи и предотвратява най-нежеланите ситуации. Доктор Ихалеакала Хю Лен […]