ХООПОНОПОНО МАГАЗИН

Aлоха на всички практикуващи Хоопонопоно в България! Чрез изчистване и медитация Ихалеакала Хю Лен и  Камайли Рафаилович са получили вдъхновение да открият свой Хоопонопоно магазин в Русия. Руският и българският […]

Мирът Започва от Мен

Преди няколко години, в самото начало, в което разбрах за Хоопонопоно участвах в онлайн среща, посветена на Хоопонопоно практиката. Впечатли ме въпросът на едно момиче. Тя питаше:  Как да придобие […]

Page 2 of 5
1 2 3 4 5