Когато Ти Сигнализират

Животът е непредсказуем и ние никога не знаем, кога ще настъпи най-превратния период, което ни показва още един път „Пази това, което  имаш!”. Хората са устроени така, че разбират значението […]

Да Не Прошепнеш…

Практикувайки Хоопонопоно, аз все повече и повече се убеждавам, че всичко, което виждам и чувам се записва в подсъзнанието ни до най-дребните детайли. Тези детайли човек може да разкаже, когато […]

Директно С Твореца

Много ми харесва в Хоопонопоно идеята за разговор с всичко, което ни обкръжава наоколо. В природата няма неодушевени предмети. Всичко е живо и също като хората, има свой характер. Например, […]

Page 6 of 6
1 4 5 6